Oferta edukacyjna

Wizja Naszego przedszkola:

Przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu, przy aktywnym współudziale rodziców.

zdjęcie

Nasze działania zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest wszechstronne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, poprzez realizację zadań zawartych w podstawie programowej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.24 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017 poz. 356)

Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające język, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo - społecznym.

Pracujemy w oparciu o programy:

 • KwaÅ›niewska M., Å»aba-Å»abiÅ„ska W.: Nasze przedszkole, Program edukacji przedszkolnej wspomagajÄ…cy rozwój aktywnoÅ›ci dzieci, MAC Edukacja, Kielce 2009
 • Tokarska E., KopaÅ‚a J.: Kalendarz przedszkolaka, Program wychowania przedszkolnego, PWN Warszawa 2012
 • E. Gruszczyk-Kolczyska: DzieciÄ™ca matematyka;
 • M. Janiak, K. Witerska: Trampolina, Program Wychowania Przedszkolnego, PWN, Warszawa 2017;
 • Programy autorskie nauczycielek przedszkola;

Zajęcia dla dzieci 6-letnich – bezpłatne –okresowe
(finansowane przez GminÄ™)

 • Gimnastyka korekcyjna (2 razy w tygodniu);
 • Ćwiczenia logopedyczne (raz w tygodniu);
 • JÄ™zyk angielski

Dzieci biorą udział w przygotowaniu i organizowaniu uroczystości, w ciągu całego roku:

 • MikoÅ‚ajki
 • JaseÅ‚ka
 • DzieÅ„ Babci i Dziadka
 • Bal karnawaÅ‚owy
 • DzieÅ„ Mamy i Taty
 • DzieÅ„ Dziecka
 • Pożegnanie starszaków

Made by www.KingStone.com.pl

Copyright © Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach