Oferta edukacyjna

Wizja Naszego przedszkola:

Przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania 艣wiata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozw贸j, u艂atwiaj膮cy adaptacj臋 szkoln膮 i osi膮ganie sukces贸w w doros艂ym 偶yciu, przy aktywnym wsp贸艂udziale rodzic贸w.

zdj臋cie

Nasze dzia艂ania zmierzaj膮 do osi膮gni臋cia celu, jakim jest wszechstronne przygotowanie dziecka do podj臋cia nauki w szkole, poprzez realizacj臋 zada艅 zawartych w podstawie programowej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.24 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017 poz. 356)

Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zaj臋膰 s膮 ze sob膮 integralnie powi膮zane. Obejmuj膮 zabawy i zaj臋cia rozwijaj膮ce j臋zyk, my艣lenie, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰, aktywno艣膰 muzyczn膮, plastyczn膮, techniczn膮, motoryczn膮 oraz zdrowotn膮 w kontaktach ze 艣rodowiskiem przyrodniczo - spo艂ecznym.

Pracujemy w oparciu o programy:

 • Kwa艣niewska M., 呕aba-呕abi艅ska W.: Nasze przedszkole, Program edukacji przedszkolnej wspomagaj膮cy rozw贸j aktywno艣ci dzieci, MAC Edukacja, Kielce 2009
 • Tokarska E., Kopa艂a J.: Kalendarz przedszkolaka, Program wychowania przedszkolnego, PWN Warszawa 2012
 • E. Gruszczyk-Kolczyska: Dzieci臋ca matematyka;
 • M. Janiak, K. Witerska: Trampolina, Program Wychowania Przedszkolnego, PWN, Warszawa 2017;
 • Programy autorskie nauczycielek przedszkola;

Zaj臋cia dla dzieci 6-letnich 鈥 bezp艂atne 鈥搊kresowe
(finansowane przez Gmin臋)

 • Gimnastyka korekcyjna (2 razy w tygodniu);
 • 膯wiczenia logopedyczne (raz w tygodniu);
 • J臋zyk angielski

Dzieci bior膮 udzia艂 w przygotowaniu i organizowaniu uroczysto艣ci, w ci膮gu ca艂ego roku:

 • Miko艂ajki
 • Jase艂ka
 • Dzie艅 Babci i Dziadka
 • Bal karnawa艂owy
 • Dzie艅 Mamy i Taty
 • Dzie艅 Dziecka
 • Po偶egnanie starszak贸w

Made by www.KingStone.com.pl

Copyright © Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach